קורא פנים המזהה את פני האורח ופותח את הדלת במידת הצורך, בנוסף אפשרות לפתיחת דלת כניסה ע"י קורא קרבה. מתחבר לכלל המערכות של חברת מאסיב. אפשרות לחיבור כרטיס זיכרון לשמירה/ גיבוי הנתונים. חיבור לחצן יציאה, מנעול חשמלי/ אלקטרו מגנט.

 

מתחבר למערכות:

i1 i9 B9 B501 B502

 

 

 

קורא פנים וקרבה עצמאית FA95

קורא פנים וקרבה עצמאית FA95

קורא פנים המזהה את פני האורח ופותח את הדלת במידת הצורך, בנוסף אפשרות לפתיחת דלת כניסה ע"י קורא קרבה. מתחבר לכלל המערכות של חברת מאסיב. אפשרות לחיבור כרטיס זיכרון לשמירה/ גיבוי הנתונים. חיבור לחצן יציאה, מנעול חשמלי/ אלקטרו מגנט.

 

מתחבר למערכות:

i1 i9 B9 B501 B502

 

 

 

דילוג לתוכן