סרטוני הדרכה לפנל כניסה i9

סרטוני הדרכה לפנל כניסה i9

פתיחת דלת עם תג קרבה (צ'יפ)
פתיחת דלת עם מדבקת קרבה
פתיחת דלת עם קוד
Open chat