בקר לשערים או דלתות iE95

בקר לשערים או דלתות המתחבר למערכת אינטרקום  IP INFINITY i1000 / i100 הבקר שולט בפתיחת שערים או דלתות לאורח בנוסף לדלת הראשית כשהדייר רוצה לפתוח שער  בלחיצה במסך IP האינטרקום i7/ i7v / i4

בקר דלתות/שערים iE95

בקר דלתות/שערים iE95

בקר לשערים או דלתות iE95

בקר לשערים או דלתות המתחבר למערכת אינטרקום  IP INFINITY i1000 / i100 הבקר שולט בפתיחת שערים או דלתות לאורח בנוסף לדלת הראשית כשהדייר רוצה לפתוח שער  בלחיצה במסך IP האינטרקום i7/ i7v / i4

דילוג לתוכן