ROYAL B9000 היא מערכת אינטרקום דיגיטלית מבוססת על 5 גידים מהקומה לדירה.

מערכת מפוארת מבית MASYB

בארץ ישנן עשרות אלפי יחידות דיור עם ציוד של MASYB, מערכות אנלוגיות עד מערכות IP מתקדמות.

מערכת  ROYAL B9000 מתאימה לכל סוגי הבניינים הישנים ומאפשרת שילוב בין אינטרקום טלוויזיה 7" או 4.3 או שפורפרת.

צפייה ודיבור עם הפנל הראשי ובנוסף אפשרות התקשרות בין הדירות ללא החלפת תשתית.

המערכת היא איכותית שדואגת לאיכות התמונה והדיבור גם ברבי קומות, כל זה על 5 גידים בלבד.

ישנה גם אפשרות לכמה כניסות המשתלבות עם המסך של המערכת, למסך אפשרות חיבור למצלמות במעגל סגור, המערכת קלה להתקנה עם אפשרות לתשתיות כבל רשת.

חיבור אינטרקום 5 גידים

חיבור אינטרקום 5 גידים

 

ROYAL B9000 היא מערכת אינטרקום דיגיטלית מבוססת על 5 גידים מהקומה לדירה.

מערכת מפוארת מבית MASYB

בארץ ישנן עשרות אלפי יחידות דיור עם ציוד של MASYB, מערכות אנלוגיות עד מערכות IP מתקדמות.

מערכת  ROYAL B9000 מתאימה לכל סוגי הבניינים הישנים ומאפשרת שילוב בין אינטרקום טלוויזיה 7" או 4.3 או שפורפרת.

צפייה ודיבור עם הפנל הראשי ובנוסף אפשרות התקשרות בין הדירות ללא החלפת תשתית.

המערכת היא איכותית שדואגת לאיכות התמונה והדיבור גם ברבי קומות, כל זה על 5 גידים בלבד.

ישנה גם אפשרות לכמה כניסות המשתלבות עם המסך של המערכת, למסך אפשרות חיבור למצלמות במעגל סגור, המערכת קלה להתקנה עם אפשרות לתשתיות כבל רשת.

דילוג לתוכן